CUDES 2018 SEPTEMBER

PROGRAMME BOOK

CUDES 2018 SEPTEMBER

ABSTRACTS BOOK

International Congress on Current Debates in Social Sciences has started to be organised by Farhang Morady at University of Westminster (United Kingdom) with the collaboration of Kocaeli University (Turkey) and Silesian University in Opava  (Czech Republic) on 2010. First International Congress of Current Debates in Social Sciences (CUDES) held in London, United Kingdom as a joint event. After the conference, Globalisation, Religion & Development book published by IJOPEC. Second CUDES held in Karvina Czech Republic in 2011, third one held in Kocaeli at Kocaeli University, under the theme of Research Methods in Social Sciences as a work-shop format. Fourth and fifth CUDES  organised in Kocaeli at Kocaeli University for discussing current debates in social sciences. University of Belgrade (Serbia) is joined the congress organisation, in the sixth congress and Harran University. CUDES 2018 is organised by University of Westminster (United Kingdom), Harran University (Turkey), VUZF University (Bulgaria and University of Belgrade (Serbia).

 

All accepted abstracts and FULL PAPERS (3-9 Pages) will be published as an  e-book (with ISBN and Editor) before the congress in English/Turkish.

 

Sending full paper is not obligatory. Full papers can be written in Turkish or English.

 

All full papers will be published in edited international books by IJOPEC Publication or/and in Turkish Studies Journal in 2 weeks after the congress according to editor's decision but till the 26th of October 2018 .

 

BEST PAPER AWARD

We invite proposals for oral and virtual paper presentations. Best paper prize will be given to submitted full paper authors (oral & virtual presentations) by scientific committee for each social sciences disciplines.

 

VIRTUAL PRESENTATION

CUDES 2018 encourages an active participation in the congress, authors who are unable to attend the conference in person due to funding issues concerning travel expenses and working conditions may participate with a virtual presentation.

Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi, Westminster Üniversitesi'nden (İngiltere) Prof. Dr. Farhang  Morady tarafından Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) ve Opava Silesian Üniversitesi  (Çek Cumhuriyeti) ile işbirliği altında 2010 yılında Londra'da düzenlenmiştir. İlk konferansın ardından IJOPEC yayınları tarafından sunulan bildirilerden bir seçki kitap  Küreselleşme, Din ve Kalkınma adıyla yayınlanmıştır. Devam eden yıllarda  İkinci CUDES  Çek Cumhuriyeti Karvina'da Silesian Üniversitesinde, üçüncü CUDES Kocaeli'de Kocaeli Üniversitesi'nde Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları temasıyla atölye çalışması  olarak düzenlenmiştir. Dördüncü ve beşinci CUDES kongresi Kocaeli'de sosyal bilimlerde güncel tartışmalara odaklanarak gerçekleştirilmiştir. Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) kongrenin düzenleyicileri arasına katılmıştır.  CUDES 2018 Westminster Üniversitesi'nden (İngiltere), Harran Üniversitesi (Türkiye), VUZF Üniversitesi  (Bulgaristan) ve Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir

 

Kabul edilen tüm özetler ve TAM METİNLER (3-9 Sayfa, Göndermek zorunlu değildir) kongreden evvel e-kitap (ISBN ve Editörlü olarak) İngilizce yayınlanacaktır.

 

Tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Tam metinler Türkçe veya İngilizce yazılmış olabilir. Sunum dili ile aynı olmak zorunda değildir.

 

Tüm bildiriler Turkish Studies Dergisinde ve / veya IJOPEC Publication  (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir)  tarafından  bir veya birden fazla uluslararası editörlü  e-kitapta kitap bölümü olarak, editörün kararına göre, kongreden hemen sonraki 2 hafta içerisinde ancak 26 Ekim 2018 tarihine kadar basılacaktır. Detaylar için lütfen http://cudes2018.org/publication-yayin.html sayfasına bakınız.

 

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Kongre kapsamında yer alan tüm sosyal bilim alanlarında, tam metin sunulan tebliğlerden (Sanal sunumlar dahil) bilim kurulunca seçilecek bildirilere en iyi tebliğ ödülleri verilecektir. En

 

SANAL SUNUM

CUDES 2018 seyahat, konaklama vb masraflar için yeterli mali kaynak bulamadığı veya çalışma koşulları gereği  kongrede bulunamayacak olan katılımcıların sanal sunumla katılmasını  teşvik etmektedir. Bu çerçevede video kaydının zamanında yapılıp gönderilmesi son derece önemlidir.

ORGANIZERS

 

SPONSORS