ÇAĞRI

CUDES, Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi, Westminster Üniversitesi (İngiltere), Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) ve Silesian Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) ile işbirliği altında 2010 yılında Londra'da düzenlenmiştir. İlk etkinliğin ardından IJOPEC yayınları tarafından sunulan bildirilerden bir seçki kitap “Küreselleşme, Din ve Kalkınma” adıyla yayınlanmıştır. Devam eden yıllarda İkinci CUDES Çek Cumhuriyeti Karvina'da Silesian Üniversitesinde, üçüncü̈ CUDES Kocaeli'de Kocaeli Üniversitesi'nde Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları temasıyla atölye çalışması olarak düzenlenmiştir. Dördüncü̈ ve beşinci CUDES etkinliği Kocaeli'de sosyal bilimlerde devam eden güncel tartışmalara odaklanarak gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) kongrenin düzenleyicileri arasına katılmıştır. 8. CUDES 2018 Eylül Westminster Üniversitesi'nden (İngiltere), Altınbaş Üniversitesi (Türkiye), VUZF Üniversitesi  (Bulgaristan) ve Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir.

 

CUDES 2018: VIII. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi'nin ana amacı sosyal bilimciler için, sosyal bilimlerde güncel tartışmaları yapabilecekleri ve sosyal bilimciler arasında disiplinler arası çalışmaları teşvik edecek alternatif bir platform oluşturmaktır. CUDES özellikle genç araştırmacılar için alternatif bir zemin yaratmaya odaklanmıştır.

 

CUDES 2018 toplamda sosyal bilimlerin 30 farklı bilim alanında ve yüzlerce alt alandan gelecek bildiriler ile 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Kuramsal ve ampirik çalışmalar yapan tüm araştırmacı ve uygulamacılara açık olan bu kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.currentdebates.org ve www.cudes2018.info adresinden ulaşılabilir.

 

YAYIN OLANAKLARI

Kabul edilen tüm özetler kongreden evvel e-kitap (ISBN ve Editörlü olarak) İngilizce yayınlanacaktır.

 

Tam metin gönderilmesi zorunlu değildir. Tam metinler Türkçe veya İngilizce yazılmış olabilir. Sunum dili ile aynı olmak zorunda değildir.

 

Tüm bildiriler Türkçe / İngilizce olanlar ayrı kitaplarda ve Turkish Studies Dergisinde (30 bildiri ile sınırlıdır ve öncelik en iyi tebliğ ödülünü alanlara olanak sağlanacaktır) ve / veya IJOPEC Publication  (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir)  tarafından  bir veya birden fazla uluslararası editörlü  e-kitapta kitap bölümü olarak, editörün kararına göre, kongreden hemen sonraki 2 hafta içerisinde ancak 26 Ekim 2018 tarihine kadar basılacaktır. Detaylar için lütfen http://cudes2018.org/publication-yayin.html sayfasına bakınız.

 

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Tüm sosyal bilim alanlarında, tam metin sunulan tebliğlerden (Oral ve Sanal) bilim kurulunca seçilecek bildirilere en iyi tebliğ ödülleri verilecektir.

 

SANAL SUNUM

CUDES 2018 seyahat, konaklama vb masraflar için yeterli mali kaynak bulamadığı veya çalışma koşulları gereği kongrede bulunamayacak olan katılımcıların sanal sunumla katılmasını teşvik etmektedir. Bu çerçevede video kaydının zamanında yapılıp gönderilmesi son derece önemlidir.

 

CUDES 2018 tüm sosyal bilimlerde yürütülen güncel tartışma konularına açıktır. 300-350 kelimelik özetlerin web sitesi üzerinden özet gönderim formu doldurularak 10 Eylül 2018 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim sorunlarınız için info@currentdebates.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

CALL

CUDES,  International Congress on Current Debates in Social Sciences has started to be organised by University of Westminster (United Kingdom) with the collaboration of Kocaeli University (Turkey) and Silesian University in Opava  (Czech Republic) in 2010. First International Congress of Current Debates in Social Sciences (CUDES) held in London, United Kingdom as a joint event. After the conference, Globalisation, Religion & Development book is published by IJOPEC Publication. Second CUDES held in Karvina Czech Republic in 2011, third one held in Kocaeli at Kocaeli University, with the theme of Research Methods in Social Sciences as a workshop format. Fourth and fifth CUDES is organised in Kocaeli at Kocaeli University for discussing current debates in social sciences. University of Belgrade (Serbia) joined the congress organisation, in the sixth & seventh congress. 8. CUDES 2018 September is organised by University of Westminster (United Kingdom), Altınbaş University (Turkey), VUZF University (Bulgaria and University of Belgrade (Serbia).

 

The main aim of the CUDES 2018: VIII. International Congress on Current Debates in Social Sciences is to create a platform for social scientist to discuss current debates in social sciences and  to encourage interdisciplinary studies between social scientist. CUDES  mainly focuses on providing alternative debates platform for young researchers.

 

CUDES 2018 is open for all social sciences field in the theme of Current. VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences  will be held in İstanbul on 28-29 September 2018. Detailed information can be found at www.currentdebates.org and www.cudes2018.info.

 

PUBLICATION POSSIBILITIES

All Accepted papers either in English or Turkish will be published as a chapter in the international edited book by IJOPEC Publication (London) before the congress in April. Submitting a full paper (English or Turkish) is not mandatory.

 

BEST PAPER AWARD

Best paper award will be given to submitted full papers (oral & virtual presentations) by scientific committee for each social sciences disciplines.

 

VIRTUAL PRESENTATION

CUDES 2018 encourage an active participation in the congress, researchers who are unable to attend the conference in person due to funding issues concerning travel expenses and working conditions may participate with a virtual presentation.

 

CUDES 2018 is open to all current debates in social sciences topics. Please fill the form and submit 300-350 words abstract at web site till September 10th, 2018. If you have any submitting problems please contact us by info@currentdebates.org

 

ORGANIZERS

 

SPONSORS