ORGANIZING COMMITTEE / DÜZENLEME KURULU

Derya Demirdizen Çevik

Organizing Committee Chair

(Kocaeli University, Turkey)

 

Vahdet Özkoçak

Organizing Committee Chair

(Hitit University, Turkey)

 

Julia Dobreva

Organizing Committee Chair

(VUZF University, Bulgaria)

Abidin Çevik

Kocaeli University

 

Anıl Gacar

Celal Bayar University

 

Ayşe Cebeci

Harran University

 

Burcu Kocarık

Celal Bayar University

 

Dilan Ulusoy

Selçuk University

 

Emrah Doğan

Bitlis Eren University

 

Farhang Morady

University of Westminster, UK

 

Günay Gönüllü

Kocaeli University

 

H. Gülçin Beken

Gümüşhane University

 

Hakan Kapucu

Kocaeli University

 

Hakan Öniz

Akdeniz University

 

Halit Sağlam

Marmara University

 

Hikmet Dersim Yıldız

Marmara University

 

Kendal Deniz

Çanakkale Onsekiz Mart Uni.

 

Mehmet Emin Kenanoğlu

Çanakkale Onsekiz Mart Uni.

 

Murat Aydın

Çanakkale Onsekiz Mart Uni.

 

Nedko Minkov

VUZF University

 

Osman Geyik

Dicle University

 

Ozan Gönüllü

Kocaeli University

 

Seda Atasaygın

Sakarya University

Altınbaş Univeristy

Turkey

 

University of Westminster

UK

 

University of Belgrade

Serbia

 

VUZF University

Bulgaria

 

IJOPEC Publication

UK

 

Turkish Studies Journal

Turkey

 

ORGANIZERS

 

SPONSORS